Intervisie

Intervisie

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verpleegkundigen die de wijkverpleegkundige ondersteunen bij het indicatieproces, en wijkverpleegkundigen die indicaties verzorgen.

Beschrijving

Doelstellingen

Vereisten

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd:
Kosten: €

Wondzorg (T.I.M.E.)

Wondzorg (T.I.M.E.)

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving

Doelstellingen

Vereisten

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd:
Kosten: €

Infusie en PICC lijn

Infusie en PICC lijn

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verpleegkundigen

Beschrijving
In deze scholing leer je alles omtrent een PICC of wel een Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter.

Doelstellingen
Na deze scholing ben je bevoegd en bekwaam om een PICC te verzorgen en kan je hier medicatie en/of voeding over geven.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de (verplichte)gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: 15-12-2020  Tijd volgt nog.
Kosten: €

Bloedsuiker meten/ insuline toedienen

Bloedsuiker meten/ insuline toedienen

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving
Je leert tijdens deze scholing om een glucose meting uit te voeren en alles over het toedienen van insuline.

Doelstellingen
Na deze scholing ben je bevoegd en bekwaam om de verpleegtechnische handeling uit te voeren en weet je wat te doen bij een hypo- of hyperglycemie.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de (verplichte)gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: 22-12-2020 13.30 uur- 15.00 uur
Kosten: €

Werken met tilliften

Werken met tilliften

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving
Je leert tijdens deze scholing om ergonomisch verantwoord te werken en om te werken met de actieve- en passieve tilliften.
In de zorg weten we als geen ander hoe fysiek zwaar zorgen voor een ander kan zijn. Daarom is het belangrijk om ergonomisch te werken en daar waar er hulpmiddelen zijn deze op een juiste manier te gebruiken, om zo lichamelijke klachten voor jou én de cliënt te voorkomen.

Doelstellingen
Na deze scholing weet je hoe je o.a. door het juiste gebruik van hulpmiddelen de fysieke belasting te verminderen.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de (verplichte)gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: 24-11-2020 13.30 uur- 17.00 uur
Kosten: €

Veneus en arterieel vaatlijden. Zwachtelen Urgo K2

Veneus en arterieel vaatlijden. Zwachtelen Urgo K2

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving
Tijdens deze zorgscholing leer je de verschillen te herkennen tussen veneus en arterieel vaatlijden. Je leert alles over de indicaties en contra-indicaties van zwachtelen. Je leert ook alles over Urgo K2, een tweelaags zwachtelsysteem met gereduceerde compressie.

Doelstellingen
Na deze bijscholing ben je bevoegd en bekwaam om compressietherapie te geven bij veneus en arterieel vaatlijden.

Vereisten
Van de deelnemer wordt een actieve aanwezigheid verwacht tijdens de scholing.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: 03-11-2020 14.00 uur- 16.00 uur
Kosten: €

VRH-middag 2

VRH-middag 2

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving
Tijdens deze zorgscholing komen er verschillende voorbehouden en risicovolle handelingen aan bod.
– Neusmaagsonde inbrengen en verwijderen
– PEG sonde verzorgen en verwisselen
– Sondevoeding toedienen (pomp/bolus/intermitterend)

Doelstellingen
Na deze bijscholing is de deelnemer bevoegd en bekwaam om de verpleegtechnische handeling zelfstandig uit te kunnen oefenen.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de (verplichte)gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: 01-12-2020  14.00 uur- 16.30 uur
Kosten: €

VRH-middag 1

VRH-middag 1

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving
Tijdens deze zorgscholing komen er verschillende voorbehouden en risicovolle handelingen aan bod.

– Injecteren (I.M. en S.C.)
– Insuline toedienen
– Bloedglucose meten
– Katheteriseren man en vrouw
– Suprapubische katheter verzorgen
– Blaasspoelen

Doelstellingen
Na deze bijscholing is de deelnemer bevoegd en bekwaam om de verpleegtechnische handeling zelfstandig uit te kunnen oefenen.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de (verplichte)gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: Dinsdag 27-10-2020 12.30 uur- 16.30 uur
Kosten: €

Reanimatie met gebruik AED (volwassenen)

Reanimatie met gebruik AED (volwassenen)

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals van ieder niveau.

Beschrijving
Tijdens deze bijscholing leer je hoe je een slachtoffer moet reanimeren met behulp van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Je leert op methodische wijze de benadering van een slachtoffer, het toedienen van hartmassage en beademing en hoe je een AED moet gebruiken. In de scholing zal er ook worden in gegaan op de rechtsgeldigheid van bijv. een reanimatieverklaring/penning.

Doelstellingen
Na deze bijscholing is de zorgprofessional in staat om een reanimatiebehoeftig slachtoffer te herkennen, een hartmassage en beademing te geven en daarbij de AED te gebruiken.

Vereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data en tijd: Dinsdag 20-10-2020 18.30 uur- 21.00 uur
Kosten: €

Katheteriseren M/V en blaasspoelen

Katheteriseren M/V en blaasspoelen

Doelgroep
Deze zorgscholing is speciaal ontwikkeld voor zorgprofessionals:
-Verzorgende (IG)
-Verpleegkundigen

Beschrijving:
Tijdens deze bijscholing leert de deelnemer zowel een man als een vrouw te katheteriseren. De deelnemer leert zowel een eenmalige katheter te plaatsen als een verblijfskatheter. Tevens wordt alles geleerd over hoe een blaasspoeling te geven.

Doelstellingen:
Na deze bijscholing is de deelnemer bevoegd en bekwaam om de verpleegtechnische handelingen uit te kunnen oefenen.

Vereisten:
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de protocollen hebben doorgenomen voorafgaand aan de praktijktraining/toets. Zij nemen het certificaat van de gemaakte e-learning mee naar de praktijktoets.

Certificaat van deelname:
Na afronding van zowel de e-learning als de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Praktische informatie:
Locatie: zzp ondersteuning Nederland Zoetermeer
Data: Dinsdag 13-10-2020
Tijd: 13.30 uur- 15.30 uur
Kosten: €

X