Indicatiestelling

Onafhankelijke indicatiestelling door HBO verpleegkundige 

Wanneer je zorg levert dien je een indicatie te hebben.

Binnen ZZP Ondersteuning Nederland hebben we sinds 2018 meerdere HBO verpleegkundigen die indicaties kunnen stellen en je kunnen ondersteunen met de machtigingsaanvraag aan de zorgverzekeraar voor ZZP’ers in de zorg, organisaties die (tijdelijk) geen HBO-verpleegkundige tot beschikking hebben of particulieren die graag een PGB indicatie willen laten opstellen.

Wij hebben de expertise en ervaring in huis voor indicaties vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW) voor zowel Zorg in Natura (ZiN) als Persoonsgebonden Buget (PGB).

Ook kunnen wij een zorgplan maken voor de Wlz en de aanvraag bij het CIZ doen, wederom voor zowel ZiN als PGB.

Bij ons bent u ook verzekerd van de onafhankelijkheid waar sommige zorgverzekeraars tegenwoordig om vragen (onafhankelijke indicatiestelling); de indicerend wijkverpleegkundige heeft namelijk een overeenkomst met ons en wij hebben een overeenkomst met u, dus er is geen rechtstreekse samenwerking tussen u en de indiceerder.

Deze onafhankelijkheid kan echter ook leiden tot een lagere indicatie dan u voorheen gewend was, wij stellen indicaties namelijk op basis van de zorgvraag niet op basis van de zorglevering.

U kunt bij ons ook terecht voor een 2nd opinion indien u het niet eens bent met de gestelde indicatie door een andere wijkverpleegkundige of organisatie.

 

In principe heeft u de indicatie binnen 10 werkdagen na aanvraag ontvangen. Indien er spoed is, geef dit gerust aan, dan proberen we uw spoedaanvraag tussendoor te plaatsen zodat u de aanvraag toch op tijd bij de zorgverzekeraar kan aanbieden.

 

Wij hanteren hiervoor vaste tarieven, dit is inclusief het contact met de cliënt, zo nodig met een van de zorgverleners, het maken van het zorgplan (in het systeem van de organisatie of via Omaha in ons systeem) en het tekenen van de machtiging door de indiceerder.

Huisbezoek: +- 1 uur

Uitwerken huisbezoek in anamnese: 1 – 2 uur, afhankelijk van de zorgvraag en complexiteit

Uitwerken anamnese naar zorgplan: 1 – 4 uur, afhankelijk van de zorgvraag en complexiteit

Aanleveren aan ZV: Het invullen van de machtiging en het aanleveren bij de zorgverzekeraar is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie (dus de ZZP’er of zorgorganisatie die de opdracht tot indicatiestelling geeft) tenzij het niet-gecontracteerde zorg bij Menzis betreft, dan wordt het de aanvraag online gedaan door de HBO verpleegkundige van ZZP Ondersteuning Nederland.

Indicatiestelling PGB of ZIN: € 355,-

Herindicatie PGB of ZIN: € 235,-

PTZ indicatie: € 429,-

PTZ herindicatie: €249,-

Aanvragen machtiging Menzis online: € 31,-

(Onze tarieven zijn per 1-2-2023 verhoogd met hetzelfde % als de indexatie die Nza gebruikt per 1-1-2023)

 

Reiskosten: 0,28 cent per kilometer en 75% van het uurtarief (NZa) (de reiskosten worden dan gerekend vanaf onze locatie in Zoetermeer).

 

Afwijzing: Het kan gebeuren dat een zorgverzekeraar een indicatie afwijst, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat een deel van de zorg geen ZVW zorg is, omdat ze meer informatie willen of omdat niet alle documenten volledig aangeleverd zijn (denk aan enkelzijdig scannen, ontbreken handtekening cliënt, niet mee sturen evaluatieverslag, etc). Indien dit een administratieve handeling is welke niet meer dan 15-20 minuten duurt, maken we dit kosteloos in orde. Indien het meer werk is, wordt dit op basis van nacalculatie gefactureerd aan de opdrachtgever voor het NZa tarief.

Mail voor indicaties, vragen en onze voorwaarden en overeenkomst naar: indicaties@zzpondersteuning.nl