Indicatiestelling

Indicatiestelling door HBO verpleegkundige voor ZZP’ers en zorgorganisaties

Wanneer je zorg levert in de ZVW, dien je een indicatie te hebben.

Binnen ZZP Ondersteuning Nederland hebben we meerdere HBO verpleegkundigen die indicaties kunnen stellen en je kunnen ondersteunen met de machtigingsaanvraag aan de zorgverzekeraar.

 

Wij hanteren hiervoor vaste tarieven, dit is inclusief het contact met de cliënt, zo nodig met een van de zorgverleners, het maken van het zorgplan (in het systeem van de organisatie of  via Omaha in ons systeem) en het tekenen van de machtiging.

Huisbezoek: 1 uur

Uitwerken anamnese naar zorgplan: 2 – 6 uur, afhankelijk van de zorgvraag en complexiteit

Aanleveren aan ZV: Het invullen van de machtiging en het aanleveren bij de zorgverzekeraar is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende organisatie (dus de ZZP’er of zorgorganisatie die de opdracht tot indicatiestelling geeft) tenzij het niet-gecontracteerde zorg bij Menzis betreft, dan wordt het de aanvraag online gedaan door de HBO verpleegkundige van ZZP Ondersteuning Nederland.

Indicatiestelling PGB of ZIN: € 329,-

Herindicatie PGB of ZIN: € 219,-

PTZ indicatie: € 399,-

PTZ herindicatie: €219,-

Aanvragen machtiging Menzis online: € 29,-

 

Reiskosten: 0,27 cent per kilometer en 75% van het uurtarief (NZa) (de reiskosten worden dan gerekend vanaf onze locatie in Zoetermeer).

 

Afwijzing: Het kan gebeuren dat een zorgverzekeraar een indicatie afwijst, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat een deel van de zorg geen ZVW zorg is, omdat ze meer informatie willen of omdat niet alle documenten volledig aangeleverd zijn (denk aan enkelzijdig scannen, ontbreken handtekening cliënt, niet mee sturen evaluatieverslag, etc). Indien dit een administratieve handeling is welke niet meer dan 15-20 minuten duurt, maken we dit kosteloos in orde. Indien het meer werk is, wordt dit op basis van nacalculatie gefactureerd aan de opdrachtgever voor het NZa tarief.

Mail voor indicaties, vragen en onze voorwaarden en overeenkomst naar: indicaties@zzpondersteuning.nl