WKKGZ

Titel

Als zzp'er in de zorgsector ben je verplicht om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet regelt onder andere de afhandeling van klachten van cliënten en zorgt voor openheid hierover. Het is daarom belangrijk om te weten wat de Wkkgz precies inhoudt en welke eisen eraan verbonden zijn.

De Wkkgz geldt voor zelfstandigen die onder andere zorg verlenen via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of waarbij de cliënt zelf betaalt. Als je niet zeker weet of je onder de Wkkgz valt, kun je jouw SBI-code raadplegen. Ook is het mogelijk om via een vragenlijst op de website van de Rijksoverheid te achterhalen of je onder de Wkkgz valt.

Om te voldoen aan de Wkkgz-eisen op het gebied van klachtenafhandeling moet je onder andere een Klachtenfunctionaris hebben en zijn aangesloten bij een externe- en erkende Geschillencommissie. ZZP Nederland kan je helpen bij het regelen van deze zaken en het voldoen aan de Wkkgz-verplichtingen.

Als je niet voldoet aan de Wkkgz-verplichtingen, riskeer je een boete die kan oplopen tot €25.000,- per zaak. Daarom is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de eisen en deze goed na te leven.

Heb je nog vragen over de Wkkgz voor zzp’ers in de zorgsector? Neem dan contact met ons op!