(her)Registreren in het BIG-register: Een belangrijke stap voor zorgprofessionals

Titel

(her)Registreren in het BIG-register: Een belangrijke stap voor zorgprofessionals

Het BIG-register is een essentiële autoriteit in Nederland die de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg waarborgt. Het is een register waarin zorgverleners geregistreerd worden die voldoen aan de wettelijke opleidings- en bekwaamheidseisen. Als zorgprofessional is (her)registratie in het BIG-register een belangrijke stap in jouw carrière. Hieronder vind je nuttige informatie over het (her)registratieproces en waarom het zo belangrijk is.

Wat is (her)registratie in het BIG-register?

(Her)registratie in het BIG-register houdt in dat je als zorgprofessional voldoet aan de eisen die gesteld worden aan jouw beroepsgroep. Het BIG-register heeft als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen en het vertrouwen van patiënten en de samenleving te versterken. Door (her)registratie in het BIG-register laat je zien dat je voldoet aan de wettelijke bepalingen en bekwaam bent om jouw beroep uit te oefenen.

Waarom is (her)registratie belangrijk?

 1. Legale bevoegdheid: (Her)registratie in het BIG-register is een juridische vereiste om bepaalde voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren binnen jouw vakgebied. Zonder (her)registratie ben je niet bevoegd om deze handelingen uit te voeren.
 2. Vertrouwen en geloofwaardigheid: (Her)registratie in het BIG-register toont aan dat je aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet en bekwaam bent in jouw vakgebied. Het vergroot het vertrouwen van patiënten, werkgevers en collega's in jouw professionaliteit en vaardigheden.
 3. Loopbaanmogelijkheden: (Her)registratie in het BIG-register opent deuren naar diverse loopbaanmogelijkheden. Veel werkgevers stellen (her)registratie als voorwaarde voor indiensttreding en functiepromotie. Het kan ook van invloed zijn op salarisverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Hoe verloopt het (her)registratieproces?

Het (her)registratieproces in het BIG-register bestaat uit verschillende stappen:

 1. Verzamelen van bewijsstukken: Je verzamelt bewijsstukken, zoals diploma's, certificaten en getuigschriften, om aan te tonen dat je voldoet aan de opleidings- en bekwaamheidseisen van jouw beroepsgroep.
 2. Aanvraag indienen: Je dient een aanvraag in bij het BIG-register, waarbij je de vereiste documenten en informatie verstrekt. Dit kan zowel online als schriftelijk.
 3. Beoordeling van de aanvraag: Het BIG-register beoordeelt jouw aanvraag en controleert of je aan de gestelde eisen voldoet. Ze kunnen aanvullende informatie opvragen als dat nodig is.
 4. (Her)registratie: Als je aan alle eisen voldoet, word je (her)geregistreerd in het BIG-register. Je ontvangt een registratiebewijs als bewijs van jouw inschrijving.
 5. Periodieke (her)registratie: (Her)registratie in het BIG-register is niet eenmalig. Het vereist periodieke verlenging, meestal om de vijf jaar. Tijdens de herregistratieperiode moet je aantonen dat je nog steeds bekwaam en bevoegd bent in jouw vakgebied.

Belangrijke aandachtspunten bij (her)registratie:

 • Houd de geldigheid van jouw registratie in de gaten en wees op tijd met de (her)registratie om ongewenste gevolgen te voorkomen.
 • Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in de registratie-eisen en zorg ervoor dat je voldoet aan de nieuwe criteria.
 • Houd jouw persoonlijke gegevens up-to-date in het BIG-register, zoals naam, adres en contactgegevens.

Conclusie

(Her)registratie in het BIG-register is een belangrijke stap voor zorgprofessionals. Het waarborgt de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en versterkt het vertrouwen van patiënten en de samenleving. Door aan de wettelijke eisen te voldoen en bekwaam te zijn in jouw vakgebied, bouw je een solide basis voor jouw loopbaan en creëer je diverse mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de (her)registratievereisten en zorg ervoor dat je tijdig en volledig aan alle eisen voldoet om jouw professionele status te behouden.

Ga terug naar de kennisbank