Inloggen met e-mail

We hebben je zojuist een 6-cijferige inlogcode gestuurd. Controleer je inbox en plak de onderstaande code.
of
Nog geen account? Aanmelden
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

BTW-vrijstelling in de zorg: Hoe zit het nu?

Titel

Als zelfstandige in de zorg weet je als geen ander hoe belangrijk het is om je volledig te richten op het verlenen van zorg aan je cliënten. Het uitvoeren van administratieve taken kan daarbij soms in de weg staan.

Gelukkig biedt ZZP Ondersteuning Nederland een platform waar je altijd terecht kunt voor onbeperkt advies en ondersteuning op het gebied van administratie. Op die manier kun je je volledig richten op wat het belangrijkste is: het verlenen van goede zorg aan je cliënten. Zo geven wij advies over:

29/8/2023
B. Kooter

De BTW-vrijstelling in de zorg

 

De bemiddelingsbureau’s in de zorg komen als paddestoelenuit de grond. Onervaren ondernemers, die ook geen specialistische hulp willeninschakelen ruiken het grote geld en stappen blind een wereld in die ze nietkennen. In onze sector zijn er ook duizenden zzp’ers die als zorgprofessionalactief zijn, maar geen boekhouder of een boekhouder zonder btw-kennishebben. 

 

De afgelopen tijd zien we bij zzp’ers in de zorg en bijbemiddelingsbureau’s steeds vaker een verkeerde toepassing van debtw-vrijstelling. Voor zowel het bureau zelf, als voor jou als zzp’er kan ditenorme gevolgen hebben en vaak zijn deze gevolgen negatief (lees: je moet extrabtw gaan afdragen waar je uurloon niet op gebaseerd is). Om onder hetbtw-regime te vallen, dien je wel btw-plichtig te zijn. Vrijwel iedereondernemer is btw-plichtig. Vrijwel iedereen voldoet aan de voorwaarden voorbtw-plichtigheid en ontvangt een OB-nummer en BTW-identificatienummer. Ik zaldus meteen ingaan op of jouw dienst valt onder btw-vrijstelling en devrijstelling voor de zorg in het specifiek.

 

Hoe zit het ook alweer met de btw-vrijstelling in dezorg? 

In artikel 11 van de wet op de omzetbelasting zijn devrijstellingen geregeld voor de btw (omzetbelasting). De vrijstelling voor dezorg is geregeld in artikel 11 lid 1 sub g. Deze vrijstelling kent een aantalvoorwaarden. De diensten in de zorg zijn enkel vrijgesteld als je alsondernemer aan al deze voorwaarden voldoet: 

- Persoonlijke gezondheiskundige verzorging van de mens (dushet leveren van zorg direct aan de cliënt) 

- Door een beoefenaar van een medisch of paramedisch beroep

- Die hier een opleiding voor heeft voltooid

- Voor zover deze diensten bij de deskundigheid van hetberoep behoren

- Voor zover de diensten onderdeel vormen van de opleiding

 

Heb jij een opleiding gevolgd als verpleegkundige en werkjij als begeleider? Dan valt jouw dienst niet onder de btw-vrijstelling, omdatjij daar niet voor bent opgeleid. Hetzelfde geldt voor iemand die de opleidingSPH heeft gedaan of een pedagogiek opleiding en werkt als begeleider. Dit geldtook voor iemand die een social work opleiding heeft gedaan, maar werkt alshelpende. Lever jij diensten die niet horen bij de deskundigheid die je hebt engeen onderdeel zijn van jouw opleiding? Dan vallen jouw diensten niet onder debtw-vrijstelling! Dit is ook het geval als je rechtstreeks voor eenzorginstelling werkt. 

 

Voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan val je voor zover jerechtstreeks werkt vrijwel altijd onder de zorgvrijstelling. Hier zijn weluitzonderingen op. Denk bijvoorbeeld aan een psycholoog die ingehuurd wordtdoor een werkgever om met haar medewerkers in gesprek te gaan, zodat dewerkprestaties bevorderd worden. In dit geval levert de werkgever rechtstreeksezorg en biedt de psycholoog arbeid aan. 

 

Hoe zit het als je via een bemiddelingsbureau werkt? 

Wanneer je via een bemiddelingsbureau werkt is het vanbelang of er sprake is van zuivere of onzuivere bemiddeling. Om het niet al tetechnisch te maken, kun je hier de volgende stelregel aanhouden: 

1. Factureer jij naar de zorginstelling rechtstreeks enbetalen zij jou uit? Vrijgesteld! 

2. Factureer jij naar het bemiddelingsbureau en betalen zijjou uit? BTW-belast. 

3. Factureert het bemiddelingsbureau jou debemiddelingskosten? Dit zijn BTW-belaste kosten.

 

Nu worden er hier in de praktijk heel veel fouten ingemaakt. Steeds meer bemiddelingsbureau’s vragen jou als zzp’er of je een briefvan de belastingdienst hebt waarop staat dat je btw-vrijgesteld bent en passenop basis hiervan de btw-vrijstelling toe. Dit is een grote fout! Deze briefgeeft slechts aan dat de desbetreffende onderneming, op het moment van toetsen,met de geleverde diensten valt onder een btw-vrijstelling en dat deze ondernemingdan ook vrijstelling krijgt voor het doen van de aangifte. Gaat de ondernemereen btw-belaste prestatie leveren? Dan vervalt deze vrijstelling per direct.Het is dus geen vrijbrief om alles btw-vrijgesteld te factureren. Vrijwel allebemiddelingsbureau’s gaan hier wel vanuit en passen de btw-vrijstellingonterecht toe. 

 

Hoe zit het met self-billing? 

Lever jij jouw diensten via een bemiddelingsbureau diegebruik maakt van self-billing? Worden jouw facturen door het bureau opgemaakten verstuurd naar de zorginstelling? Let er dan goed op dat op de factuur geenenkele verwijzing staat naar het bemiddelingsbureau. Staat dit er wel op? Danzijn jouw prestaties btw-belast en val je niet onder debtw-vrijstelling. Om het zekere voor het onzekere te nemen kan je ook zelfje facturen maken, dit hoort nu eenmaal bij je takenpakket als ondernemer.

 

Het bovengenoemde is slechts een globale en versimpeldeuitleg. De kwestie van het toepassen van de btw-vrijstelling is nog veelcomplexer en kent veel meer situaties. Heb jij twijfels? Neem een boekhouder ofbelastingadviseur in de hand met een beconnummer en verstand van de btw-regels.Bij hele complexe situaties kan het handig zijn om in vooroverleg te treden metde belastingdienst en om een antwoord te vragen dat wordt vastgesteld middelseen VSO. Zo weet jij zeker dat je de btw-vrijstelling altijd juist toepast ennatuurlijk kan ZZP Ondersteuning Nederland je aan zo’n adviseur helpen die metjou kijkt naar je individuele situatie en op basis daarvan advies geeft.

Tip:laat je adviseur altijd het advies mailen, dan heb je dit bij de hand bij eenevt. controle en kan je aantonen ook deskundig advies ingewonnen te hebben overhet onderwerp.

Ga terug naar de nieuwspagina >